Monthly Archives: juli 2013

Företagens oerkända ansvar

Som ledare eller arbetare på ett företag, hur litet eller stort det än må vara, har man ett ansvar. Detta ansvar består i att försöka bedriva verksamheten på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Detta innebär att man dels måste minimera avfall och restprodukter, men i vissa fall också välja bort vissa material eller avstå från vissa processer för miljöns skull. Detta kan påverka företagets ekonomiska vinst på kort sikt, men på lång sikt vinner mänskligheten i alla hänseenden om vi kan upprätthålla och utveckla vår levnadsstandard utan att vi förstör miljön.

Jag heter Viktor och jag är medlem i miljöpartiet. I stycket ovan förklarade jag lite av bakgrunden till varför jag brinner så starkt för miljön. I denna blogg kommer jag att försöka granska företag och makthavare för att få dem att börja tänka mer miljövänligt. Det är ibland svårt att åstadkomma denna tankeförändring hos människor som är vana att endast behöva tänka på kortsiktig ekonomisk vinst. Men jag hoppas att jag åtminstone kan få några att förstå vikten av miljöhänsyn!

Leave a Comment

Filed under miljö, miljöhänsyn